Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Novi direktor VVK Ivan Rimac, univ.spec.oec.

Novi direktor VVK Ivan Rimac, univ.spec.oec.

U ponedjeljak, 4. ožujka, održana je sjednica Skupštine Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije (VVK) d.o.o. Vinkovci na kojoj je dužnosti razriješen dugogodišnji direktor Dražen Milinković, dipl.ing.stroj. Dužnost direktora obnašao je od 2004. godine, a sada je otišao na dužnost saborskog zastupnika na koju je izabran na parlamentarnim izborima 2016. godine.


Za novog direktora izabran je Ivan Rimac, univ.spec.oec., koji na mjesto direktora VVK dolazi s mjesta pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika. Prije toga radio je na poslovima u Vukovarsko-srijemskoj županiji, bio je direktor Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije, a radio je i u privatnom sektoru kao konzultant za EU fondove.

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...