Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Ovogodišnji Svjetski dan voda, 22. ožujka, obilježava se pod sloganom "Priroda za vodu"

Ovogodišnji Svjetski dan voda, 22. ožujka, obilježava se pod sloganom "Priroda za vodu"

Živimo u području bogatom vodom, u desetljeću proglašenom desetljećem voda s vodama koje su veliko bogatstvo koje nismo stvorili, koje možemo ograničeno koristiti i koje moramo čuvati radi vlastite opstojnosti i cjeline života oko nas.

No, naše ponašanje i odnos prema vodama često nije primjereno njihovoj važnosti budući da toga postanemo svjesni tek kad vode ugrozimo. Najviše ih cijenimo onda kad ih ponestane ili kad ih nema. Kako bih ih očuvali za budućnost, treba ih cijeniti, održivo koristiti i u njima uživati. Svakog dana prosječno kućanstvo potroši oko 50 litara vode na ispiranje WC-a, jedan od šest ljudi na Zemlji nema dnevnih 20-50 litara osigurane svježe vode, a svakodnevno od posljedica nedostatka vode umire 3.800 djece. Prema procjenama, čak 1,1 milijarda ljudi nema pristup pitkoj vodi, dok 2,4 milijarde živi bez osnovnih sanitarnih uvjeta što znatno utječe na njihovo zdravlje, ali i na obrazovanje i svakodnevni život.

Opća skupština UN-a je rezolucijom iz 1993. odlučila da se 22. ožujak svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan diljem svijeta posebno skrene pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse. Ovogodišnji moto Svjetskog dana voda je „Priroda za vodu“, a na taj način želi se skrenuti pozornost na činjenicu da postoje rješenja koja su dostupna u samoj prirodi i koja mogu pomoći u suočavanjima s izazovima suvremenog svijeta 21. stoljeća. Onečišćenje okoliša i klimatske promjene širom svijeta potiču alarmantne krize s nestašicom vode, a poplave, suše i onečišćenja vode dodatno pogoršavaju već degradiranu vegetaciju, tla, rijeke i jezera. Nebrigom o ekosustavima još više umanjujemo mogućnost osiguranja pitke vode za sve ljude te njihov opstanak i napredovanje. Novi program održivog razvoja sastoji se od 17 globalnih ciljeva održivog razvoja. Posebno je važan Cilj 6.-Osigurati sanitarne uvjete i pristup pitkoj vodi za sve do 2030. godine.

U prosincu 2016., Opća skupština Ujedinjenih naroda jednoglasno je usvojila rezoluciju "Međunarodno desetljeće (2018.-2028.) za akciju-Voda za održivi razvoj" kako bi se stavio veći fokus na vode tijekom deset godina. Države članice ističu da je voda kritična za održivi razvoj i iskorjenjivanje siromaštva i gladi, te se na ovaj način želi dodatno osnažiti fokus svih dionika prema značenju vode kao elementa bez kojeg nema života te naročito očuvanja vodnih resursa i pristupačnosti pitke vode svim stanovnicima našeg planeta.

Na području Distribucijskog područja Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije više od 10 godina intenzivni su radovi na izgradnji regionalnog vodovoda, jedinog kvalitetnog rješenja za vodoopskrbu Vukovarsko-srijemske županije. Trenutno kvalitetnu, pitku vodu s crpilišta u Sikirevcima pije više od 100.000 stanovnika Vukovarsko-srijemske županije. Do sada su izgrađena 184 kilometra regionalnog vodovoda, a u njegovu izgradnju uloženo je 240 milijuna kuna. U tijeku su radovi na izgradnji cjevovoda Slakovci-Privlaka-Otok-Komletinci i spajanju tih naselja na regionalni vodovod. Radovi bi trebali bi završeni do srpnja ove godine, a vrijedni su 15,6 milijuna kuna. Sastavni dio Regionalnog vodovoda su i vodosprema Kanovci na Vinkovcima koja daje sigurnost u vodoopskrbi Vinkovcima i naseljima općina Jarmina, Markušica i Tordinci, vodosprema Retkovci koja osigurava kvalitetnu pitku vodu za općine Ivankovo, Stari Mikanovci i Vođinci te Distribucijski centar "Barbine" Lipovac koji opskrbljuje vodom naselja Lipovac, Apševci i Podgrađe, hotel "Spačva" i granični prijelaz "Bajakovo". U planu je i izgradnja vodosprema u Županji, Drenovcima i Slakovcima.

Ovogodišnji Svjetski dan voda naglasak stavlja na korištenje tzv. zelene infrastrukture odnosno ukazuje na smjer kojim treba ići kako bi se iskoristilo sve ono što priroda nudi kao rješenje problema u okolišu. Jedan od načina je i održavanje rijeka čistima. Vinkovci se mogu pohvaliti da od 2005. godine imaju uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na Jošinama, uređaj za mehaničko-biološko pročišćavanje otpadnih voda, te primarnu obradu otpadnog mulja. Svojom tehnologijom još uvijek zadovoljava suvremene standarde, a u sklopu projekta Aglomeracije uređaj će biti nadograđen na 3. stupanj pročišćavanja, odnosno uklanjanje dušika i fosfora. O značenju samog uređaja nije potrebno puno govoriti. Dovoljno je reći da je sva otpadna voda prije njegove izgradnje išla u Bosut, a da se sada u Bosut ulijeva samo čista, pročišćena voda. Vinkovački vodovod i kanalizacija, kao javni isporučitelj vodnih usluga, može se pohvaliti izgrađenošću ukupno pet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na svom distribucijskom području: Vinkovci, Nuštar,  Ivankovo, Cerna i Otok. Njihovim radom osigurava se održivost i funkcija riječnih ekosustava, te se zaštićuju podzemne vode.

Zaštita voda traži sredstva, ali nagrađuje pitkom vodom sadašnje i buduće generacije. Svaka kuna uložena u vodno gospodarstvo višestruko se vraća jednako kao i štete nastale neadekvatnim ulaganjem u vode.

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...