Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

U laboratoriju DC-a Kanovci obavljaju se svakodnevne analize vode

U laboratoriju DC-a Kanovci obavljaju se svakodnevne analize vode

Tijekom rekonstrukcije uređaja DC Kanovci, Vinkovački vodovod i kanalizacija (VVK) uložio je dodatna sredstva u opremanje internog laboratorija u svrhu kvalitetnijeg praćenja mikrobioloških i kemijskih parametara u vodi lokalnih vodoopskrbnih sustava.

Iako je laboratorij kadrovski bio dobro osposobljen, nedostajala mu je adekvatna oprema koja bi mogla udovoljiti određenim zahtjevima i mjeriti dopuštene koncentracije određenih parametara. "U laboratoriju radimo fizikalno-kemijske i mikrobiološke analize. Od fizikalnih parametara ispituju se pH, temperatura, okus, miris, vodljivost, a kada je riječ o kemijskim parametrima određujemo koncentraciju amonijaka, nitrata, nitrita, fosfata, klorida, klorita, željeza, mangana, arsena, a tu su i mikrobiološki parametri: određivanje ukupnog broja mikroorganizama na dvije temperature, Psudomonas aeruginosa, ukupni koliformi i enterokoki te Escherichia coli", kaže Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment., voditeljica laboratorija.

Treba reći da je voda iz zdenaca u Sikirevcima iznimne kvalitete i svi njeni parametri su sukladni Pravilniku o vodi za piće i daleko ispod zadanih odnosno zakonskih vrijednosti. "Maksimalna dopuštena količina (MDK) arsena je 10 µg/l, a u vodi iz Sikirevaca ima ga svega 1,7 µg/l dok je za željezo MDK 200 µg/l, a u vodi iz Sikirevaca ima ga 10-15 µg/l", kaže Jozo Gavrić, dipl.ing., voditelj tehnološkog procesa.

Zbog toga je spajanje svih naselja na Regionalni vodovod jedino trajno i kvalitetno rješenje za vodoopskrbu u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Riječ je o internom laboratoriju Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, kao javnog isporučitelja vodnih usluga, čiji rezultati služe kao prvi pokazatelj o mogućim nesukladnostima, kaže Gavrić, a kada postoji potreba za službenim rezultatima analiza se obavlja u ovlaštenom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u Osijeku.

Tijekom rekonstrukcije cijelog uređaja proširen je prostor laboratorija i kupljen novi namještaj i dio opreme tako da djelatnici laboratorija sada rade u primjerenim uvjetima. "No od same kvadrature puno je važnije što je dobivena mogućnost odvajanja kemijske i mikrobiološke analize, a to nam je veliko olakšanje jer je osigurano da mikrobiološki uzorci

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...