Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Potpisan ugovor o sufinanciranju i ugovor o partnerstvu na projektu poboljšanje vodno komunalne infrastrukture

Potpisan ugovor o sufinanciranju i ugovor o partnerstvu na projektu poboljšanje vodno komunalne infrastrukture

U prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, potpisan je Ugovor o sufinanciranju i Ugovor o partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ a obuhvatiti će se četiri općine i dva grada (Vinkovci, Otok, Ivankovo, Cerna, Andrijaševci i Privlaka) na distribucijskom području kojim upravlja društvo VVK d.o.o..

Projekt se sastoji od izgradnje i rekonstrukcije sustava javne odvodnje u ukupnoj dužini 162.409 metara s izgradnjom 8.269 priključnih okana i 40 crpnih stanica, rekonstrukcijom 22 crpne stanice i izgradnjom 7 kišnih preljeva i spremnika. Projekt uključuje također i nadogradnju UPOV-a Jošine na III. stupanj pročišćavanja, te puštanje u puni pogon ostalih UPOV-a na projektom području. Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje i pročišćavanja te institucionalno i tehničko osnaživanje  društva VVK d.o.o. su također dio predmetnog projekta.

Vrijednost projekta iznosi 384.560.952,11 kuna od čega će se 70,76% financirati iz potpore EU-a, a preostali će se dio od 29,24% sufinancirati nacionalnim sredstvima (Republika Hrvatska, Hrvatske vode i Jedinica lokalne samouprave, odnosno Gradovi Vinkovci i Otok, te općine Andrijaševci, Privlaka, Cerna i Ivankovo).

Rok za izvođenje predmetnih radova je 30 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, a početak radova planiran je u 2018.godini nakon provedene javne nabave.

 

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...