Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Saznajte više o našem poduzeću...

U srijedu, 25. rujna, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) "Jošine" u Vinkovcima posjetili su učenici trećih rezreda vinkovačke Gimnazije Matije Antuna Reljkovića koji pohađaju izbornu nastavu koju im predaje prof. Melita Barić-Tominac.  S radom uređaja upoznala ih je voditeljica laboratorija i tehnološkog procesa na UPOV-u "Jošine" Zorica Kuveždić, univ.spec.oecol..

U subotu, 6. srpnja, održan je Dan Vodovoda, tradicionalno druženje djelatnika Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije.

Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. u suradnji s Gradom Vinkovcima, Razvojnom agencijom Vukovarsko-srijemske županije i Vukovarsko-srijemskom županijom organizirala je u petak, 10. svibnja, Sajam EU projekata na Orionu. Sajam je organiziran u sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata, a na ovaj način javnost će dobiti bolji uvid u način na koji projekti mogu djelovati kao pokretači gospodarskog rasta i razvoja u lokalnim zajednicama.

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...