Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Saznajte više o našem poduzeću...

Vinkovački vodovod i kanalizacija (VVK) izvodi brojne radove na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbne mreže. Istodobno se radi na kvaliteti vodoopskrbe i podizanju kvalitete vode. „Jedan je segment kvaliteta vodoopskrbe, a to su hidrotehnički uvjeti i izgradnja cjevovoda, a drugi podizanje kvalitete vode.

Dan Vodovoda, tradicionalno druženje djelatnika Vinkovačkog voodvoda i kanalizacije (VVK), održano je u subotu, 30. lipnja. Bila je to prigoda da direktor Dražen Milinković, dipl.ing.str., upozna djelatnike sa svim aktivnostima i radovima na kojima su trenutno angažirani djelatnici VVK, a u koje su oni, svatko na svoj način, i uključeni.

Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. u suradnji s Gradom Vinkovcima i Tehnološkim parkom Vinkovci organizirala je "Sajam EU projekata na Orionu". Sajam je održan u petak, 11. svibnja, u okviru Dana otvorenih vrata EU projekata i kampanje koju provodi Europska komisija pod nazivom "Europe in region" kojoj je cilj informiranje građana s projektima koje Europska unija financira diljem Europe.

Potpisani su ugovori o izgradnji vodoopskrbnog sustava Karadžićevo i rekonstrukciju vodovodne mreže Novi Mikanovci-Vođinci. Financiranje oba projekta ugovoreno je preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Mjera 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjera 7.2. "Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije"-provedba operacije 7.2.1. "Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda".

Od 20. do 22. travnja u Vinkovcima je održan 22. sajam zdravlja. Ove godine središnja tema bila je "Zdravlje, komunikacije, mediji&intersektorska suradnja", a okupilo se oko 130 izlagača među kojima je i ove godine štand imao Vinkovački vodovod i kanalizacija (VVK).

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...