Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Misija

Misija društva Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. je sadašnjim i budućim korisnicima osigurati kontinuiranu, sigurnu, kvalitetnu javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda uz stalni cilj očuvanja okoliša i zdravlja korisnika uz potporu šire društvene zajednice.

Vizija

Postati jedan od vodećih čimbenika u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda regije, županije, gradova i općina te doprinijeti podizanju kvalitete življenja građana na područjima navedenih djelatnosti.

Ciljevi

-osigurati u svakom trenutku dovoljne količine zdrave pitke i tehnološke vode
-brinuti o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda i ostalim djelatnostima vezanim za zaštitu okoliša
-ostvariti zadovoljstvo kupca visokom kvalitetom usluga, uz prikladnu cijenu u svim djelatnostima Društva
-pratiti tehnološki razvitak struke i biti nositelj novina u tom području
-približiti svoje poslovanje korisnicima usluga, zainteresiranoj javnosti i ukupnoj javnosti
-nastaviti ostvariti uravnoteženo pravilno, svrhovito, učinkovito, ekonomično i transparentno financijsko poslovanje
-povećati učinkovitost kroz dobro unutarnje ustrojstvo, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, uključujući i stalno stručno usavršavanje, pravilnu i pravičnu preraspodjelu radnih zadataka

Vrijednosti i načela

 Društvo nastoji održati što više standarde u obavljanju poslova na području djelatnosti, te teži poboljšanju istih po slijedećim načelima i vrijednostima:

*uvažavanje stvarnih potreba korisnika usluga
*znanje, iskustvo, stručnost i kompetentnost
*otvorenost za sredstva javnog informiranja i priopćavanja
*pristup nulte stope tolerancije prema korupciji
*savjesnost i pouzdanost

Odgoda najavljenih radova vodoopskrbnog sustava Privlaka za 22.09.2017.
22.09.2017 07:18:39

Najavljeni radovi vodoopskrbnog sustava Privlaka za 22.09.2017, odgađaju se do daljnjeg.

Opširnije...

Prekid vodoopskrbe za naselja Andrijaševci i Rokovci, 21. 9. 2017.
21.09.2017 07:45:56

Obavještavamo korisnike javnih vodoopskrbnih sustava Andrijaševci i Rokovci da će se danas 21.9.2017. vršiti radovi na javnoj vodovodnoj mreži, uslijed čega će doći do prekida snabdijevanja vodom. Mjesto i vrijeme prekida vodoopskrbe : Andrijaševci –...

Opširnije...

Prekid vodoopskrbe za naselja Andrijaševci, Rokovci, 21. 9. 2017. i Privlaka, 22.9.2017.
20.09.2017 10:05:44

Obavještavamo korisnike javnih vodoopskrbnih sustava Andrijaševci i Rokovci, da će se 21.9.2017. vršiti radovi na javnoj vodovodnoj mreži, uslijed čega će doći do prekida snabdijevanja vodom. Mjesto i vrijeme prekida vodoopskrbe : Andrijaševci – cijelo...

Opširnije...

Prekid vodoopskrbe za naselja Andrijaševci, Rokovci i Privlaka, 20. 9. 2017.
19.09.2017 11:37:28

Obavještavamo korisnike javnih vodoopskrbnih sustava Andrijaševci, Rokovci i Privlaka kako će se 20. 9. 2017. vršiti radovi na javnoj vodovodnoj mreži, uslijed čega će doći do prekida snabdijevanja vodom. Mjesto i vrijeme prekida vodoopskrbe : Andrijaševci...

Opširnije...

Novosti vezane za VVK

Novosti iz poduzeća, mediji o nama ...

 

Više...

Projekti

Pročitajte više o projektima koji su napravljeni te koji su u pripremi!