Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Misija

Misija društva Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. je sadašnjim i budućim korisnicima osigurati kontinuiranu, sigurnu, kvalitetnu javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda uz stalni cilj očuvanja okoliša i zdravlja korisnika uz potporu šire društvene zajednice.

Vizija

Postati jedan od vodećih čimbenika u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda regije, županije, gradova i općina te doprinijeti podizanju kvalitete življenja građana na područjima navedenih djelatnosti.

Ciljevi

-osigurati u svakom trenutku dovoljne količine zdrave pitke i tehnološke vode
-brinuti o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda i ostalim djelatnostima vezanim za zaštitu okoliša
-ostvariti zadovoljstvo kupca visokom kvalitetom usluga, uz prikladnu cijenu u svim djelatnostima Društva
-pratiti tehnološki razvitak struke i biti nositelj novina u tom području
-približiti svoje poslovanje korisnicima usluga, zainteresiranoj javnosti i ukupnoj javnosti
-nastaviti ostvariti uravnoteženo pravilno, svrhovito, učinkovito, ekonomično i transparentno financijsko poslovanje
-povećati učinkovitost kroz dobro unutarnje ustrojstvo, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, uključujući i stalno stručno usavršavanje, pravilnu i pravičnu preraspodjelu radnih zadataka

Vrijednosti i načela

 Društvo nastoji održati što više standarde u obavljanju poslova na području djelatnosti, te teži poboljšanju istih po slijedećim načelima i vrijednostima:

*uvažavanje stvarnih potreba korisnika usluga
*znanje, iskustvo, stručnost i kompetentnost
*otvorenost za sredstva javnog informiranja i priopćavanja
*pristup nulte stope tolerancije prema korupciji
*savjesnost i pouzdanost

OBAVIJEST: Apel korisnicima javne vodoopskrbe u Općini Privlaka
18.07.2017 09:59:45

Mole se građani Općine Privlaka, korisnici javne vodoopskrbe, da se zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, priključaka događaju povremena zamućenja vode. Kako je poznato da su radovi u tijeku, navedena problematika povremeno se može javljati do...

Opširnije...

Prekid vodoopskrbe CP Tovarnik, 13.07.2017.
12.07.2017 09:27:23

Dana 13.srpnja 2017.(četvrtak), u vremenu od 08:00 - 12:00 sati doći će do prekida vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Tovarnik, Ilača, Vinkovački Banovci, Banovci,Nijemci,Donje Novo Selo i Đeletovci. Razlog prekida vodoopskrbe su najavljeni radovi...

Opširnije...

Prekid vodoopskrbe - Privlaka, 07.07.2017.
06.07.2017 11:28:10

Dana 7. srpnja  2017. g. (petak), u vremenu od 10:00 do 11:00 sati, doći će do prekida vodoopskrbe u mjestu Privlaka. Razlog prekida vodoopskrbe je privremeni prekid isporuke električne energije na crpilištu, zbog planiranih radova od strane HEP ODS ...

Opširnije...

Apel korisnicima javne vodoopskrbe u Otoku i Komletincima
05.07.2017 12:26:25

Mole se se građani Otoka i Komletinaca, korisnici javne vodoopskrbe, da u narednom periodu iznimno visokih temperatura preuzetu vodu troše racionalno. Iako se u narednim periodu planira uključenje u javni vodoopskrbni sustav novoga zdenca u Otoku...

Opširnije...

Novosti vezane za VVK

Novosti iz poduzeća, mediji o nama ...

 

Više...

Projekti

Pročitajte više o projektima koji su napravljeni te koji su u pripremi!