Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Misija

Misija društva Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. je sadašnjim i budućim korisnicima osigurati kontinuiranu, sigurnu, kvalitetnu javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda uz stalni cilj očuvanja okoliša i zdravlja korisnika uz potporu šire društvene zajednice.

Vizija

Postati jedan od vodećih čimbenika u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda regije, županije, gradova i općina te doprinijeti podizanju kvalitete življenja građana na područjima navedenih djelatnosti.

Ciljevi

-osigurati u svakom trenutku dovoljne količine zdrave pitke i tehnološke vode
-brinuti o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda i ostalim djelatnostima vezanim za zaštitu okoliša
-ostvariti zadovoljstvo kupca visokom kvalitetom usluga, uz prikladnu cijenu u svim djelatnostima Društva
-pratiti tehnološki razvitak struke i biti nositelj novina u tom području
-približiti svoje poslovanje korisnicima usluga, zainteresiranoj javnosti i ukupnoj javnosti
-nastaviti ostvariti uravnoteženo pravilno, svrhovito, učinkovito, ekonomično i transparentno financijsko poslovanje
-povećati učinkovitost kroz dobro unutarnje ustrojstvo, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, uključujući i stalno stručno usavršavanje, pravilnu i pravičnu preraspodjelu radnih zadataka

Vrijednosti i načela

 Društvo nastoji održati što više standarde u obavljanju poslova na području djelatnosti, te teži poboljšanju istih po slijedećim načelima i vrijednostima:

*uvažavanje stvarnih potreba korisnika usluga
*znanje, iskustvo, stručnost i kompetentnost
*otvorenost za sredstva javnog informiranja i priopćavanja
*pristup nulte stope tolerancije prema korupciji
*savjesnost i pouzdanost

Prekid vodoopskrbe na regionalnom vodoopskrbnom sustavu, 12.12.2017.
11.12.2017 06:16:13

Dana 12. 12. 2017. (utorak),u vremenu od 09:00 do 14:00 sati, doći će do prekida vodoopskrbe u mjestima: Županja, Babina Greda, Štitar, Bošnjaci, Topola, Posavski Podgajci, Rajevo Selo, Padež, Gunja, Drenovci, Gradište, Cerna, Šiškovci,...

Opširnije...

Djelomičan prekid vodoopskrbe u naselju Privlaka, 06.12.2017.
04.12.2017 13:47:01

Dana 06. prosinca 2017.(srijeda) od 09:00 do 13:00 sati, doći će do prekida vodoopskrbe u mjestu Privlakau ulicama B.Radića, Školska i Josipa Kosora.   Razlog prekida vodoopskrbe su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže.   Molimo cijenjene...

Opširnije...

Prekid vodoopskrbe na dijelu regionalnog vodovoda, 4.12.2017.
04.12.2017 06:18:00

Dana 04.12.2017. (ponedjeljak) u vremenu od 09:00 do 14:00 sati zbog prekida isporuke električnom energijom regionalnog vodocrpilišta Istočne Slavonije u Sikirevcima, doći će do otežane vodoopskrbe u Vinkovcima kao i slijedećim naseljima: Cerić, Nuštar,...

Opširnije...

Prekid vodoopskrbe na regionalnom vodoopskrbnom sustavu, 4.12.2017.
01.12.2017 11:41:41

Dana 4. prosinca 2017. (ponedjeljak),u vremenu od 09:00 do 14:00 sati, doći će do prekida vodoopskrbe u mjestima: Županja, Babina Greda, Štitar, Bošnjaci, Topola, Posavski Podgajci, Rajevo Selo, Padež, Gunja, Drenovci, Gradište, Cerna, Šiškovci,...

Opširnije...

Novosti vezane za VVK

Novosti iz poduzeća, mediji o nama ...

 

Više...

Projekti

Pročitajte više o projektima koji su napravljeni te koji su u pripremi!