Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Misija

Misija društva Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. je sadašnjim i budućim korisnicima osigurati kontinuiranu, sigurnu, kvalitetnu javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda uz stalni cilj očuvanja okoliša i zdravlja korisnika uz potporu šire društvene zajednice.

Vizija

Postati jedan od vodećih čimbenika u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda regije, županije, gradova i općina te doprinijeti podizanju kvalitete življenja građana na područjima navedenih djelatnosti.

Ciljevi

-osigurati u svakom trenutku dovoljne količine zdrave pitke i tehnološke vode
-brinuti o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda i ostalim djelatnostima vezanim za zaštitu okoliša
-ostvariti zadovoljstvo kupca visokom kvalitetom usluga, uz prikladnu cijenu u svim djelatnostima Društva
-pratiti tehnološki razvitak struke i biti nositelj novina u tom području
-približiti svoje poslovanje korisnicima usluga, zainteresiranoj javnosti i ukupnoj javnosti
-nastaviti ostvariti uravnoteženo pravilno, svrhovito, učinkovito, ekonomično i transparentno financijsko poslovanje
-povećati učinkovitost kroz dobro unutarnje ustrojstvo, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, uključujući i stalno stručno usavršavanje, pravilnu i pravičnu preraspodjelu radnih zadataka

Vrijednosti i načela

 Društvo nastoji održati što više standarde u obavljanju poslova na području djelatnosti, te teži poboljšanju istih po slijedećim načelima i vrijednostima:

*uvažavanje stvarnih potreba korisnika usluga
*znanje, iskustvo, stručnost i kompetentnost
*otvorenost za sredstva javnog informiranja i priopćavanja
*pristup nulte stope tolerancije prema korupciji
*savjesnost i pouzdanost

Izvanredni kvar na mreži, 23.11.2016
23.11.2016 08:06:08

Dana 23.11.2016. u vremenu od 9:00 - 13:00 sati doći će do prekida vodoopskrbe u mjestima Tovarnik, Ilaća, Banovci i Vinkovaćki Banovci. Razlog prekida vodoopskrbe je izvanredni kvar na...

Opširnije...

Prekid vodoopskrbe - Ostrovo - 16.03.2017.
15.03.2017 11:39:37

Dana 16.ožujak 2017.(četvrtak), u vremenu od 12:00 - 15:00 sati doći će do prekida vodoopskrbe u mjestu Ostrovo. Razlog prekida vodoopskrbe je privremeni prekid isporuke električne energije na crpilištu Ostrovo, zbog planiranih radova od strane HEP...

Opširnije...

Prekid vodoopskrbe - Privlaka, 21.3.2017.
20.03.2017 12:09:46

Dana 21. .ožujka  2017. g. (utorak), doći će do prekida vodoopskrbe u mjestu Privlaka u vremenu od 08:00 do 12:00 sati . Razlog prekida vodoopskrbe su planirani radovi  od...

Opširnije...

Prekid vodoopskrbe - Tovarnik, 20.3.2017.
20.03.2017 12:08:41

Dana 20.ožujak 2017.(ponedjeljak), zbog vanrednog kvara na  mreži do daljnjega ne će biti vode u mjestu Tovarnik. Razlog prekida vodoopskrbe su  radovi na mreži od strane Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o..

Opširnije...

Novosti vezane za VVK

Novosti iz poduzeća, mediji o nama ...

 

Više...

Projekti

Pročitajte više o projektima koji su napravljeni te koji su u pripremi!